Isıtma Sistemleri

Isıtma sistemleri çeşitli biçimlerde gruplandırılabilir. Bu konuda esas olarak sıcak su ile ısıtma incelenecektir. Diğer ısıtma sistemleri,özel ısıtma sistemleri başlığı altında ele alınacaktır. Isıtma sistemlerini boyutlarına göre;

  1. Tekil ısıtma (Kat ısıtması)
  2. Merkezi ısıtma (Bina bazında ısıtma)
  3. Bölge ısıtması (Uzaktan ısıtma)

olarak ele almak mümkündür. Bölge ısıtmasını ise,kullanılan ısı taşıyıcı akışkan cinsine göre,

  1. Sıcak su ile bölge ısıtması
  2. Kaynar su ile bölge ısıtması
  3. Buhar ile bölge ısıtması

Olarak ayırmak mümkündür. Bütün bu sistemlerin uygulamaya bağlı olarak avantajları vardır. Bölge ısıtmasında günümüzde çok önemli bir imkan ise elektrik ve ısının birlikte üretilmesidir. Kojenerasyon sistemlerinde ve bileşik ısı-güç santrallerinde elektrik üretilirken,atık ısı genel olarak ısıtmada veya endüstride ısı proseslerde kullanılmaktadır. Böylece çok yüksek verimli bir sisteme ulaşılmakta veya ısıtma enerjisi çok ucuza üretilebilmektedir. Bu gözle bakıldığında Türkiye’de termik santrallerde atık ısı enerjisi ile (örneğin Ambarlıda) deniz veya hava ısıtılmaktadır. Bu enerji çevrede konut ısıtmasında kullanılabilir. Aslında mutlaka kullanılmalıdır. Güç üretiminde artık ısı dışarı atılmamalıdır.Günümüzde ısıtma sistem tasarımında,sistem seçimi en önemli adımlardan biridir. Isıtma sisteminin ekonomisi esas olarak seçilen sisteme bağlıdır. Bu seçimin doğru yapılması proje müellifinin birinci görevidir. Genellikle sistem seçiminde son karar proje müellifi ve mal sahibi tarafından ortak olarak verilir.

WhatsApp Destek whatsapp
Hemen Ara